Manuele Therapie

Manuele Therapie (MT) is een gespecialiseerd domein binnen de kinesitherapie welke zich richt op spier-zenuw-skelet aandoeningen. Ze is gebaseerd op klinisch redeneren en maakt daarbij gebruik van specifieke behandeltechnieken zoals manuele technieken en therapeutische oefenvormen.

De manueel therapeut zoekt eerst naar de oorzaak van de klacht. Er gebeurt een anamnese en een uitgebreid functieonderzoek. Daarbij zal de therapeut nagaan of het lichaam in balans functioneert.

Vervolgens wordt een individuele behandelingsstrategie uitgewerkt:
De behandeling bestaat uit manuele behandeltechnieken op gewrichten en het spierzenuwstelsel met het oog op het verbeteren en herstellen van de functies van het bewegingsapparaat. Afhankelijk van de aandoening en de bevindingen uit het onderzoek, zal bijvoorbeeld geopteerd worden voor:

  • het verstrekken van informatie en advies over de klacht(en) met instructies voor de handelingen, houdingen en bewegingen in het dagelijks leven.
  • mobilisaties en manipulaties (het kraken), (osteo – articulaire technieken)
  • McKenzie technieken speciaal bij discuspathologieën en houdingsgerelateerde klachten
  • spierrekkingen, triggerpuntbehandeling,  (neuromusculaire technieken)
  • neurodynamische mobilisaties (Butler-, en Shacklocktechnieken)
  • McConnell technieken (inclusief taping) bij patello-femorale dysfuncties
  • medische trainingstherapie, (stabilisatie, spierversterking, proprioceptie- en coördinatietraining e.d.)
  • het sturen en begeleiden van functies en activiteiten :rug-, en nekscholing
  • het opstellen van een op maat gemaakt (thuis)oefenprogramma
  • ondersteunen met easy tape