Methode Busquet

Heeft u last van verhoogde spanningen of verminderde beweeglijkheid ? Uw spieren zitten “vast”? Spanningen kunnen daaraan ten grondslag liggen. Als dit “vastzitten” niet vanzelf overgaat kan de MSK (methode spierkettingen Busquet) uitkomst brengen.

De MSK is een combinatie van denkbeelden en vaardigheden uit de osteopathie en de manuele therapie. Met deze methode worden geen ziektes behandeld, maar wel de verhoogde spanningen en verminderde beweeglijkheid die na ziekte, operatie of blessure zijn overgebleven.

De MSK legt in zeven fysiologische kettingen een verband tussen alle structuren in het lichaam.

Na het opsporen van spanningspunten over het ganse lichaam, worden de gevonden spanningszones opgeheven, de mobiliteit hersteld, de functie verbeterd en de houding geoptimaliseerd.

Stretching en rektechnieken van de spierkettingen evenals ontspanning zijn veel gebruikte technieken. Daarnaast wordt van de patiënt verwacht dat hij thuis ook rekkingstechnieken uitvoert om de weefsels in optimale lengte te houden.

MSK richt zich tot patiënten van alle leeftijden namelijk vanaf de geboorte tot ver gevorderde leeftijd.

De volgende klachten komen in aanmerking:

  • Fysieke klachten: rugpijn,spanningshoofdpijn, tendinitis, artrose…
  • Organische dysfuncties: vertraagde vertering, opgeblazen gevoel, chronische constipatie, brandend maagzuur…
  • Kinderen met misvormingen, X- en O-benen, overdreven lordose en kyfose, scoliose…

De frequentie van de behandelingen ligt normaal op 1 behandeling per week en duurt gemiddeld 30 à 40 minuten.

Eenmaal een evenwichtsherstel bekomen is op musculair, articulair, visceraal en craniaal niveau, worden onderhoudssessies aangeraden, meestal gespreid over een periode van 1 tot 3 maanden.

Al onze weefsels beschikken immers over een geheugen en een periodieke opfrissing hiervan vormt immers de beste preventie.